-7%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 220 lít SDH-0225

7.500.000 6.950.000
-8%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 260 lít SDH-0265

7.800.000 7.150.000
-6%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 300 lít SDQ-0305

8.500.000 7.950.000
-6%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 330 lít SDQ-0343

8.500.000 7.950.000
-11%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 400 lít SDQ-0415

10.000.000 8.950.000
-6%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 400 lít SDQ-0403

9.500.000 8.950.000
-21%

Tủ đông mát Sanden Intercool

Tủ đông mát Sanden Intercool 500 lít SDQ-0505

13.000.000 10.300.000
-14%
35.000.000 30.250.000

Tủ đông mát Sanden Intercool. Tủ bao gồm 2 ngăn, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát.